Tilbage til BHS Ribe

SILOKING sikrer et ensartet foder!


Hos Kjeld Nissen er det vigtigt at fodret er ens, det sikrer han med den bugserede mikservogn.

Jeg har valgt SILOKING fordi den gør fodret ensartet hver eneste gang, og der er næsten ingen vedligehold på den.

- Kjeld Nissen

Hos Kjeld Nissen på Øster Lundgaard er det en vigtig faktor at foderet er ens i kvaliteten, hele vejen ned ad foderbordet. De sidste 18 år har Kjeld fodret sine dyr med en SILOKING mikservogn:

”Jeg har valgt SILOKING fordi den gør fodret ensartet hver eneste gang, og der er næsten ingen vedligehold på den” fortæller Kjeld Nissen.

Siden 1995 har Kjeld Nissen drevet Øster Lundgaard ved Skærbæk, de startede i de små og har i dag 365 malkekvæg, som han fodrer med SILOKING TrailedLine 4.0 Premium 3022.

Kjeld fortæller at valget faldt på SILOKING, da den er stærk, godt bygget og de oplever ingen problemer med mikservognen. Vognen er hurtig til at fodre ud og bunden er helt ren når de er færdige. Få hele historien fra vores besøg på Øster Lundgaard i videoen.

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S